Guide til momsindberetning

Hvad er moms egentlig? Ja, godt spørgsmål. Moms kaldes også merværdiafgift og er en snedig måde at beskatte virksomheder, hvor hvér virksomhed i produktionskæden, udelukkende beskattes af den værdi de faktisk tilfører et produkt. Det er i virkeligheden ret smart.

Men det placerer et forholdsvist stort ansvar på den enkelte virksomhed: At holde styr på præcis hvor meget indgående og udgående moms man har.

Herudover kan en given virksomhed enten indberette moms kvartalsvis eller halvårligt. Så i denne guide vil vi komme ind på

Periode-vælgeren

Som du måske har bemærket, kan man på Regnskab og Moms vælge hvilken periode der skal vises.

Her er valgt perioden fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Dvs. første halvår 2022 (hvilket var "sidste halvår" da denne tekst blev skrevet).

Man kan vælge hvilken periode der skal vises på flere forskellige måder.

Når man skal indberette moms, er det vigtigt at man sørger for at vælge den periode man faktisk er igang med at indberette for.

Hvad er en momsindberetning?

Når du indberetter moms til Skat, kan du hente beløbene du skal indberette her.

En momsindberetning betyder, at du tilkendegiver overfor Skat hvor meget du enten skal betale eller have retur i moms.

Så i det øjeblik du indberetter moms til Skat, får du enten et tilgodehavende eller udestående hos Skat.

Og det skal bogføres.

Bogføring af momsindberetning

Men hvad vil det sige at bogføre momsindberetning? I praksis gør vi det, at vi "nulstiller" momskontiene ned på kontoen 8060—Momsafregning. For så vil denne konto netop afspejle hvor meget du skylder eller har tilgode hos Skat ved periodens udløb.

Du behøver ikke som sådan forstå og forholde dig til, hvordan det i praksis foregår. Det er dog vigtigt at du, inden du indberetter til Skat:

  1. Har bogført al periodens aktivitet korrekt
  2. Har bogført eventuelt tidligere perioders momsindberetning.

Du bogfører indberetningen ved at klikke på knappen "Bogfør indberetning" og derefter sikre at alt stemmer inden du godkender bogføringen.

Når indberetningen er bogført, kan du af dit regnskab umiddelbart aflæse dit udestående med Skat for en given periode.


Du har nu styr på hvordan man indberetter moms for en given periode, og hvad det vil sige at bogføre indberetningen.