Guide til bogføring

Inden du går igang med at bogføre, anbefaler vi, at du bruger 10 minutter ☕️ på at læse denne guide som introducerer nogle grundlæggende begreber indenfor bogføring. Når du har læst den, er du klædt godt på til at bogføre.

De begreber du skal læse om:

Vi starter dog lige et andet sted, for hvad er et regnskab overhovedet, og hvad betyder det at bogføre?

Regnskab og bogføring

Man kan se et regnskab som et spejl af den økonomiske virkelighed for en virksomhed. Dvs. regnskabet har til formål at overskueliggøre en virksomheds økonomiske situation. Men hvorfor har man brug for et regnskab til det? Det har man, fordi en virksomheds økonomiske situation er en kompliceret størrelse som afhænger af mange forskellige ting:

Det er tæt på umuligt at danne sig et samlet overblik over alle disse faktorer uden at man får det samlet ét sted. Og dette sted kalder man et regnskab.

Måden man laver et regnskab på, er ved at bogføre al virksomheden økonomiske aktivitet.

Men hvad er det man skal bogføre, og hvordan gør man det?

Bilag

Det hele starter med et bilag.

I Bogføringsloven §9 er det formuleret sådan her:

§ "Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag"

Et bilag er din dokumentation for en økonomisk transaktion. Altså, hver gang penge eller værdi flyttes fra ét sted til et andet, skal den transaktion dokumenteres med et bilag. Oftest er bilaget en faktura eller en kvittering.

Bilaget skal vedlægges dit regnskab, så hver bogført transaktion entydigt kan dokumenteres. Både overfor dig selv, men også hvis der er andre der skal se dit regnskab en dag.

💡 hurtigfaktura.dk vedlægges bilag ved at uploade dem her på siden. Så bliver de automatisk gemt sammen med de relevante posteringer.

Debet og kredit

Så et bilag dokumenterer en transaktion. Og en transaktion, er når penge flyttes fra et sted, til et andet. Det kan for eksempel være når en kunde betaler dig penge.

Det man gør, når man bogfører et bilag, er, at man repræsenterer hvornår og hvor mange penge der er flyttet fra et sted, til et andet sted. For eksempel når man betaler en regning. Så noterer man, at pengede blev flyttet fra ens bankkonto, og samtidig noterer man, hvad pengene blev brugt på. Så:

Den 21. juli 2024 flyttede jeg
DKK 500,00 fra virksomhedens konto.
DKK 100,00 gik til at betale moms.
DKK 400,00 gik til at betale varer.

Denne måde at bogføre på, er det der hedder dobbelt bogføring, hvor man både holder styr på hvor pengene kommer fra, og hvor de skal til.

Når man bogfører, siger man, at pengene krediteres der hvor pengene kommer fra, og debiteres der hvor penge er til.

Debet, til, Kredit, fra.

💡 En lille huskeregel man kan bruge, er at bogstavet r, både indgår i fra og kredit. Så: fra og kredit hører sammen.

Men hvad er dette til og fra i et regnskab? Det er her kontoplanen kommer ind i billedet.

Kontoplan

Kontoplanen er en måde at kategorisere dine indtægter og udgifter.

Nogle af de vigtigste konti i din kontoplan vil givetvis være:

Så når du har et salg, vil du typisk have en postering med

Det bliver ofte stillet op i en lille tabel:

Konto Debet Kredit
4030—Debitorer 500,00
1000—Salg af varer / ydelser m. moms 400,00
8000—Salgsmoms 100,00
Sum 500,00 500,00
Denne postering fortæller at du nu har 500,00 kroner tilgode hos en kunde. 100,00 af dem, er moms, og de restende 400,00 er salg.

Men hvordan ved man, hvilke konti i kontoplanen der skal krediteres og debiteres på?

Bogføringsguiden fra Skat

Bogføringsguiden er et værktøj til dig, der har en virksomhed. Her får du hjælp til, hvordan du bogfører dine bilag korrekt og får de rigtige fradrag for din virksomheds udgifter.

Du besvarer en række spørgsmål om dit bilag og ender med et forslag til, hvordan du skal bogføre det. Herefter skal du bogføre forslaget her på hurtigfaktura.dk .


Du ved nu, at man laver et regnskab ved at bogføre bilag. Det gør man ved at kreditere og debitere på konti i kontoplanen. For at at få hjælp til præcis hvordan man gør dét, kan man bruge Bogføringsguiden fra Skat.

Du er nu klar til at lave din første bogføring.

Rigtig god fornøjelse med din bogføring.